Kategorier
Hemtjänst

Passar hemtjänst i Stockholm alla äldre?

Då man talar om äldrevård så finns det främst två stycken alternativ att välja mellan – hemtjänst och genom en placering på ett äldreboende.Vilket som passar avgörs av hur pass fräsch man är, hur mycket man klarar av samt hur mycket hjälp man behöver för att klara av sin vardag. Generellt sett så kan man säga att många föredrar hemtjänst då man vid denna tjänst fortfarande får bo kvar i det trygga hemmet och där man istället på valda tidpunkter får hjälp av utbildad personal med de saker som man inte längre klarar av på samma sätt som man tidigare gjorde.

För andra äldre – som kanske fått en stroke, som drabbats av alzheimers eller grav demens – så blir det nödvändigt att flytta och till ett boende där det finns personal dygnet om. Här – vid det sistnämnda – ska man heller inte underskatta vikten av sällskap som väldigt många äldre personer, oavsett sjukdom eller kroppslig status – mår bra av.

Huvudsaken dock är följande: att man oavsett ska kunna få exakt den hjälp man behöver och äldrevården i Sverige är också något som genom åren hållit en väldigt hög klass; ett faktum som vi ska vara stolta över och som vi verkligen ska försöka bevara och förvalta i samma anda även fortsättningsvis.

Så kan daglig hemtjänst i Stockholm se ut

Om vi ser till hur hemtjänst kan fungera så kanske vi kan ge en lite bättre bild av hur det fungerar. Vi kan säga att det handlar om en äldre man i Stockholm som inte längre orkar samma saker som han tidigare gjorde och som har ett sviktande minne. Han vill till varje pris bo kvar i sin bostad i Stockholm och han lever ett väldigt normalt liv – det är bara det att han då och då behöver hjälp och där han med jämna mellanrum behöver påminnas om vad som ska göras och vad som gjorts samt få det nödvändiga sällskap som vi alla behöver. Så här kan ett schema se ut då man anlitar hemtjänst för denna man i Stockholm.

  • 08.00 – 09.30: Väckning och hjälp ur sängen. Frukost. Dusch. Hjälp vid toaletten. Tandborstning och rakning. Påklädning och medicin.
  • 12.00 – 12.30: Lunch och medicin samt eventuell hjälp med toalettbesök.
  • 17.00 – 18.00: Middag och hjälp med disk, tvätt samt andra detaljer i hemmet. Ibland kan även en kortare promenad äga rum.
  • 20.30 – 21.30: Kvällsmål. Medicin. Toalettbesök. Tandborstning. Hjälp till- och i sängen.

Så kan ett standardschema för hemtjänst se ut för en äldre person i Stockholm se ut och naturligtvis är det möjligt att lägga upp allting annorlunda också. Hemtjänst utgår alltid efter varje individ och efter vilka behov som finns; vissa behöver med hjälp eller mer sällskap och andra behöver bara kortare påminnelser och lite mindre hjälp för att klara vardagen. Alla är vi olika och detta även på äldre dagar; hemtjänst finns anpassningsbar efter de flestas behov och detta oavsett om man bor i Stockholm, Malmö eller i Kiruna.

Du kan ta reda på mer info kring hemtjänst här: hemtjänststockholm.nu