Om

Vad skulle du vilja veta mer om? Vi ställde oss själva den frågan och ur den så föddes också den här sidan. Vi skulle nämligen själva vilja veta mer om väldigt mycket och det är det som är grundtanken: det vi vill veta mer om kommer vi att reda på – och skriva om här.

Det gör att sidan hela tiden kommer att uppdateras och där ämnena kan variera mellan allt från professionell hemstädning, vidare till hur man bygger en uteplats, vad man ska tänka på när man målar om hemma eller vad som egentligen händer i samband med att man inleder en vårdnadstvist. Hög och lågt, lek och allvar och en massa olika infallsvinklar: vi vill spegla vardagen och livet genom den där sidan!

En gemensam nämnare mellan oss handlar om träning och hälsa. Vissa av oss arbetar med detta professionellt, andra är bara glada motionärer och entusiaster av träning, mat och välmående. Det vi ser är en oroväckande trend där många människor inte får den motion och den dagliga rörelse man behöver.

Vi sitter stilla på jobbet, vi använder bilen då vi ska någonstans och vi äter även betydligt sämre än tidigare. Det kan skapa stora problem på sikt och ett av målen med den här sidan är att bidra med råd, enkla tips och fakta kring träning. Detta utan att vara mästrande: vi vill bara att du som läsare ska inse värdet som finns i att röra sig och genom detta bygga upp dig själv inför ålderns höst. Vi ska även skriva mycket om mat och hur du kan hitta en balans i din kost.

Vi kommer även att peka på det viktiga i att hitta balansen mellan att klara saker själv och i att ta hjälp. Detta oavsett om det handlar om att renovera och välja professionell hjälp eller om det handlar om städning där man väljer att få mer tid över genom att anlita ett företag med hjälp av rut-avdraget. Kort sagt: när ska du göra saker på egen hand och i vilka lägen tjänar du på att öppna plånboken? Vi ska försöka ge råd om detta.

En sida om allt – för alla. Välkommen!