Kategorier
Bostad

Bra ventilation för hälsan

För personer som bor i hyreshus är ventilationen inte något man tänker på till vardags. Ändå är den så otroligt viktig. Bra luft i hemmet kan ha betydelse för den egna och husets hälsa.

När Kristin fyllde trettio köpte hon sitt första hyreshus. Numera var hon en van fastighetsägare och hade koll på lagar och regler. Då hon nu hade fått möjligheten att köpa en vacker hyresfastighet i utkanten av staden kunde hon inte tacka nej. Här krävdes en hel del jobb då det stått tomt länge.

Förutom de vanliga renoveringarna skulle det kontrolleras elinstallationer, rör och avlopp.
På listan stod även en OVK-besiktning där man kontrollerade ventilationssystemet. Något som stod högt upp på listan.

Vad innebär en OVK-besiktning?

Det är en ventilationskontroll som är viktig för både hyresgäster och själva huset. Vid ett dåligt ventilationssystem finns risk för bland annat fuktskador.

En besiktningsman kontrollerar att ventilationen fungerar som det ska, samt att det inte finns några föroreningar som kan spridas i systemet. Dessutom ska det undersökas om det finns möjlighet till förbättringar. Skulle besiktningen inte bli godkänd krävs att de åtgärdas inom en viss tid för att sedan ombesiktas.

En OVK-besiktning är inte en engångsföreteelse. Hur ofta den ska ske beror bland annat på vilken typ av fastighet det är samt vilken typ av ventilationssystem som finns. Det vanliga är att kontrollen görs vart tredje år. Men det finns vissa ventilationssystem som inte behöver kontrolleras lika ofta. Det kan då handla om upp till sex år mellan gångerna. Läs mer om besiktning på denna hemsida: ovkbesiktning.nu