Kategorier
Bil

Gamla bilar blir till nya

Det kan kännas skönt att veta att den dagen då ens bil inte längre går att laga kommer den ändå att komma till nytta. Genom att återvinna de delar som går att använda igen värnar vi om miljön.

När man ger upp att försöka laga sin bil hamnar den till slut på en bilskrot någonstans. Det är en plats där man tar hand om alla bilar som inte längre ska köra omkring på vägarna. Kanske är det på grund av en allvarlig olycka som totalkvaddat bilen, eller för att bilen helt enkelt kräver för mycket reparationer. Det kanske inte är värt besväret att fortsätta laga bilen. Genom att skrotas får bilen nytt liv igen, i en ny skepnad. Kanske kan man få se sin gamla ratt i en annan bil på gatan i Stockholm.

Allt tas tillvara

På en bil som skrotas finns en mängd delar och vätskor som ska tas omhand, och det mesta går att återvinna på något sätt. Vätskor kan renas och användas igen och många delar kan relativt snabbt tas i drift igen. Det handlar om alla delar på bilen som fortfarande är fullt fungerande och kan användas för att laga en annan bil. En bil som hamnar på skroten kan ha delar som är nästintill nya, om inte helt nya. Då plockar man ut delen ur den gamla eller krockade bilen och kan sälja den vidare som begagnad del. Det är en mycket stor marknad, som innebär billiga delar och dessutom gynnar miljön.